על מנת לבצע רישום, יש להקליד תעודת זהות של התלמיד המבוקש.

          

                      התשלום באמצעות כרטיס אשראי בלבד

 

                      v  לא ניתן לשלם בכרטיס אשראי נטען ובכרטיסים מסוג דיירקט.

                           במקרים אלה, יש להגיע למועצה לבצוע רישום ותשלום.